Luca Bağımsız Denetim Yazılımı

Denetim süresince yapılan tüm çalışmaları içerisinde bir bütün halinde barındıran ve yapılan işlemlerin takibini sağlayan bir uygulamadır.


  • Arşiv Tasarrufu
  • Hata ve Risk Denetimi
  • Uluslararası Standartlara Uyumlu Denetim
  • İş gücü tasarrufu
  • Bağımsız Denetim

Başlıca Özellikler

Denetim yapılacak her farklı dönem için bir denetim dosyası oluşturulmakta ve bilgiler bu dosya içerisinde saklanmaktadır.

Denetim içerisinde gerçekleştirilecek ön çalışma ile planlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Risk anketi sonucu denetime dahil edilen riskler, doğal risk açısından skorlanmakta, iddialar ve hesap ilişkileri belirlenmektedir. Bu bölümde riske yönelik olarak kontrol testleri ve maddi doğruluk testlerinin kullanımına karar verilmektedir.

Riske karşılık verme – maddi doğruluk testleri , Luca muhasebe programında otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden işlem yapılmaktadır. Çalışma mizanı ve mali tablolar veriler üzerinden otomatik olarak oluşturmaktadır.

Raporlama, raporlamaya yönelik olarak bilanço sonrası olaylar, işletmenin sürekliliği gibi konular değerlendirilmekte, görüş oluşturulmakta, kalite kontrole yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Denetim şirketi müşteri ile anlaşmadan önce standartlarda gerekli görülen hususları değerlendirmek zorundadır. Bu bölümde müşteri kabule yönelik sorular, kabul/red işlemleri bulunmaktadır.

Sisteme Giriş