Luca Kayıt Aktarımı

Luca Kayıt Aktarımı


Orka1 Bilanço Usulu Muhasebe Modülünde, Tanımlar Bölümünde Sql Transferi Seçiniz.
Orka2 Transfer Modül Bölümü Dos Programından Sql Programına Aktarım Yapılıcak Modüller Belirlenir.
Hangi Modüllerin Transferini Gercekleştirmek İstiyorsanız O Modülleri Seçebilirsiniz.
Bütün Firmalar İçin İşlem Yapılacaksa Firma Kodu Alanını Boş Bırakmalısınız.
  Oluşan SQLORKA dosyası winrar vb uygulamalar ile sıkıştırıldıktan sonra wetransfer, google drive, yandex disk, one drive gibi uygulamalar ile destek@luca.com.tr adresine ulaştırılmalıdır.
  Orka (SQL) programından Luca muhasebe programına geçişlerde SQL veritabanına ait ldf ve mdf uzantılı dosyalar gönderilmelidir.
  İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle açık olan ORKA programları kapatılmalı ve Orka SQL (SQL Server Hizmeti) durdurulmalıdır.
  Transfer edilecek dosyalar farklı klasöre kopyalanmalı ve Orka SQL (SQL Server Hizmeti) yeniden başlatılmalıdır. Kopyalanan dosyalar arasında Luca programına aktarılmasını istemediğiniz dosyaları silebilirsiniz.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.  Mikro programından Luca muhasebe programına geçişlerde veritabanı dosyaları gönderilmelidir.
  Dosyaları Bilgisayar > sürücü(C –D…) >Mikro>v14-v15-v16 dizinleri altında bulabilirsiniz.
  İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle açık olan MİKRO programları kapatılmalı ve MİKRO SQL (SQL Server Hizmeti) durdurulmalıdır.
  Transfer edilecek dosyalar farklı klasöre kopyalanmalı ve MİKRO SQL (SQL Server Hizmeti) yeniden başlatılmalıdır. Kopyalanan dosyalar arasında Luca programına aktarılmasını istemediğiniz dosyaları silebilirsiniz.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.
  LOGO muhasebe programından aktarım için Araçlar – veri aktarımı(dışarı) seçeneği kullanılmalıdır.
  Muhasebe Fişleri ve Hesap planı için oluşturulan XML dosyaları gönderilmelidir.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.
  GMS programından Luca muhasebe programına geçişlerde veritabanı dosyaları gönderilmelidir.
  İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle açık olan GMS programları kapatılmalı ve GMS SQL (SQL Server Hizmeti) durdurulmalıdır.
  Transfer edilecek dosyalar farklı klasöre kopyalanmalı ve GMS SQL (SQL Server Hizmeti) yeniden başlatılmalıdır. Kopyalanan dosyalar arasında Luca programına aktarılmasını istemediğiniz dosyaları silebilirsiniz.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.
  Netsis programından Luca muhasebe programına geçişlerde veritabanı dosyaları gönderilmelidir.
  İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle açık olan NETSİS programları kapatılmalı ve Netsis SQL (SQL Server Hizmeti) durdurulmalıdır.
  Transfer edilecek dosyalar farklı klasöre kopyalanmalı ve NETSİS SQL (SQL Server Hizmeti) yeniden başlatılmalıdır. Kopyalanan dosyalar arasında Luca programına aktarılmasını istemediğiniz dosyaları silebilirsiniz.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.
  **Hizmeti yeniden başlattığınızda mutlaka NetsisSSO hizmetini kontrol ediniz.Eğer NetsisSSO kapalı ise tekrar başlatınız.
  Eta programından Luca muhasebe programına geçişlerde veritabanı dosyaları gönderilmelidir.
  İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle açık olan ETA programları kapatılmalı ve ETA SQL (SQL Server Hizmeti) durdurulmalıdır.
  Transfer edilecek dosyalar farklı klasöre kopyalanmalı ve ETA SQL (SQL Server Hizmeti) yeniden başlatılmalıdır. Kopyalanan dosyalar arasında Luca programına aktarılmasını istemediğiniz dosyaları silebilirsiniz.
  Hazırlanan klasör winrar vb. uygulamalar ile sıkıştırılmalıdır.
  Hazırlanan dosyalar ile birlikte ETA Transfer Excel dosyasını doldurmalısınız. Eta Transfer Excel dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.
  Dosyaları göndermek için wetransfer, Google drive, Yandex disk, One Drive gibi uygulamalar kullanılabilir.
  Teknik destek biriminden bilgi alınız.


Orka Dos Orka SQL Zirve Mikro Logo GMS Mikrokom Netsis ETA V8 SQL Datasoft Zenom Diğer
Hesap Planı X X X X X X X X X X X
Hesap Planı Cari VKN / TCKN Bilgileri X X X X X X X X X X
Muhasebe Fişleri (Son 2 Yıla ait) X X X X X X X X X X X
Stok Tanımları ve Stok Hareketleri X
Dövizli işlemlere ait tanım ve kur bilgilisi X
Beyanname Tanımları; Kira Kartları, Forma ba/bs tanımları, KDV Beyanname tanımları vb. X
Personel Kartları X X X X X X X X X X X
Personel Yakın Bilgileri
Personel ait ek bilgiler; Geçmişe dönük hesaplı bordrolar, İzin Bilgileri, Ek kazanç ve kesinti tanımları X
Personel Geçmiş Gelir Vergisi Matrahı X X X X X
İşyeri Sicil Bilgileri; SGK Sicil Numarası vb tanımlar X X X X X X X
İşyeri ait SGK şifre bilgileri X * X X
Müşteriler ait GIB şifre bilgileri X
Sabit Kıymet Kartları 1.Sınıf 1.Sınıf 1.Sınıf X
2.Sınıf Gelir / Gider Kayıtları
Uzak Masaüstü uygulaması için tıklayınız..

  * Dönem sonundaki büro geçişlerinde; Hesap planı, Personel ve Sabit kıymet modül aktarımı yapılmaktadır. Son iki döneme ait
  yevmiye kayıtları ilgili programlarda kapanış işlemleri tamamlandığında gerçekleştirilmektedir.
  * Her ay kayıt aktarımı yapılmamaktadır. İşlemler dönemler itibariyle 1 defalığına ücretsiz yapılmaktadır.
  * Listede yer alan programlar dışında ve istenilen dosya formatları dışında işlem yapılmamaktadır.
  * Bordro aktarımı yapılmamaktadır.
  * İşlemler 1 ile 10 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İşlem yoğunluğuna göre süreler değişiklik gösterebilir.

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş