W3.CSS Ana başlıkla e-SMM UyguLamasıLuca e smm
*Luca Mali Müşavir Paketi Meslek Mensupları için;
Luca Image


İşnet Image


  e-SMM makbuzunu Luca içerisinden oluşturmak isteyen üyelerimiz, İşnet ile e-SMM Makbuzu Özel Entegratörlük anlaşması yaparak Luca Mali Müşavir Paketi içerisinden müşterilerine e-SMM Makbuzu oluşturabilirler.
  Uygulama, Luca içerisinde Serbest Meslek Defteri Fiş İşlemleri menüsü içerisinde yer almaktadır.
  Luca web servis işlemi ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
  İşnet e-SMM Makbuzu Özel Entegratörlük ücreti Yıllık Sınırsız KDV Hariç 60,00 TL


×
Luca Image
İşnet Özel Entegratör Hizmet başvurusu için tıklayınız.. TÜRMOB e-İmza başvurusu için tıklayınız..


Luca ve Turmob e imza
Türmob e-İmza uygulama ücretleri;
1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık
Turmob Image KDV Dahil
Kullanım Ücretleri

109 TL

155 TL

189 TL


*Luca Mali Müşavir Paketi Meslek Mensuplarının Müşterileri için;

  e-SMM Makbuzunu oluşturmak için Çırak(İşnet) ürününe üye olmalıdır.

**Çırak ürününün özellikleri ve serbest meslek erbablarına sağladığı avantajlar;

  Gelir Gider Takibi
  Defter Beyan Entegrasyonu
  e-SMM Makbuzunu E-posta Gönderme
  e-SMM Makbuzunun Saklanması Hizmeti
İşnet Image
  Bir defalığına e-İmza aktivasyonu ile Her e-SMM Makbuzu gönderiminde e-İmza kullanımına ihtiyaç bulunmamaktadır.
  Luca Mali Müşavir Paketine kayıt transferi
  Çırak(İşnet) ürünü yıllık sınırsız 269,00 TL
×
Luca Cirak Image
İşnet e Çırak ürün başvurusu için
tıklayınız..
TÜRMOB e-İmza başvurusu için tıklayınız..Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimleri

Sayın Üyemiz,

Geriye dönük teşviklere ilişkin Asıl-Ek ve İptal bildirimlerinin son tarihi  ile alakalı SGK'nın herhangi bir resmi açıklaması  bulunmamaktadır. SGK'nın yapacağı resmi açıklamaya ilişkin yönlendirmelerde siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler ekranlarınızdan yapılacaktır.


LUCA Proje Yönetimi


Sisteme Giriş