KALITE POLITIKASI
logo

TÜRMOB-TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ EĞİTİM YAYIN VE YAZILIM HİZMETLERİ İŞLETMESİ KALİTE POLİTİKASI

TÜRMOB’un işletmesi olarak 2003 yılında faaliyetlerine başlayan kuruluşumuz, o günden günümüze kadar Muhasebe Otomasyon Sistemi ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri ile Ülkemizin ilgili alanlardaki teknoloji ihtiyaçlarını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sağlamaktadır.

  • Üyelerimize en uygun çözümleri sunmak için en güncel teknolojileri takip ederek fayda-maliyet bakımından katma değer üretmek,
  • Çalışanlarımızın her seviyede katılımını sağlamak ve bu değerleri devamlı iyileştirmek,
  • Müşterilere sunulacak hizmetlerde yüksek hizmet kalitesi ve sürekli memnuniyeti sağlamak,
  • Her türlü faaliyette etik değerlere bağlı kalmak,
  • Toplumsal sorunlara duyarlı, faaliyetleri ve yaklaşımlarıyla örnek ve güven duyulan bir İşletme olmak,
  • Tüm süreçlerde, Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan bir anlayış ve uygulamalar içinde olmak,
  • Etkinliği ve verimliliği yükseltmek üzere teknolojik gelişmeleri izleyerek tüm iş ve hizmet süreçlerine yansıtmak ve uygulamak,
  • Tüm çalışanlarımızda kalite bilincini yerleştirmek,
  • Çalışanlarımızın İşletmeden memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Müşterilerimizin İşletmemizden memnuniyetini yükseltmek ve bunun için gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Kalite bilincini geliştirmek için süreç odaklı çalışmak; sürekli iyileştirme felsefesinin İşletmede uygulanmasını sağlamak,
  • Paydaşlarımızla güvene ve iş birliğine dayalı iletişim kurarak misyonumuza uygun çalışmalar yapmak,
  İlkelerini benimsemiştir.
  Bugüne kadar bağlı olduğumuz ilkeler doğrultusunda, hizmet kalitesini sürekli kılmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize ve kamu yararına ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunmak amacıyla;
  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
  • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
  • ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,
  • ISO TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,
  İle faaliyetlerimizin her aşamasında hizmet kalitemizi arttırmak için;

  Yönetim olarak,
  • Entegre Yönetim Sistemini uygulayacağımızı,
  • Tüm Yönetim sistemimizde sürekli iyileştirme içinde gelişmeye odaklı olacağımızı,
  • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
  • Yasal şartlara uyacağımızı,
  • Bilgi Güvenliği standartları şartlarını sağlayacağımızı
  Taahhüt ederiz.

Luca Proje Yönetimi

Beyanname Gönderim Süreleri Hakkında Duyuru..

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/113

Konusu: 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi

Tarihi: 25/2/2019

Sayısı: VUK-113 / 2019-3

1. Giriş:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2019/Ocak Dönemi Beyannameleri ile Basit Usule Tabi Olanların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması: 

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

3. 2019/Ocak Dönemine İlişkin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. 2019/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Sisteme Giriş