Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
LUCA Muhasebe Sistemi

Luca Muhasebe Sistemi, TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli

Mali Müşavirler Birliği’ nin meslek mensuplarına hizmet etmek amacıyla sunduğu özel bir projedir.

Luca Muhasebe Siteminin ana ürünü, Luca Mali Müşavir Paketidir.

Mali Müşavir Paketinde bir meslek mensubunun kendi ofisinde gerçekleştireceği tüm işlemler vardır.

Luca Mali Müşavir Paketi genelinde bulunan modüller;

 •  Genel Muhasebe
 •  İşletme - Serbest Meslek Defteri
 •  Sabit Kıymet – Amortisman kayıtları
 •  Defter-Beyanname kayıtları
 •  E Defter (Ek Ücrete Tabidir)
 •  Personel -Bordro modülleri kullanımı vardır.
 •  Luca Mali Müşavir Paketinde Ticari Kayıtlar - Ön Muhasebe ye ilişkin işlemler

    yapılamamaktadır.

 

Luca Mali Müşavir Paketinde yer almayan, Luca Net Ticari Yazılım Paketinde yer alan modüller;

 

o Ticari Fatura Girişi

o Cari Ekstre Takip

o Cari Kredi Kartı ve Ödeme Planı Takipleri

o Stok Ekstre Takip

o Ticari Çek Senet Girişleri

o Ticari Kasa – Banka Virman Hareketleri

o Üretim Reçetesi

o E Fatura (Firma lisanslı üyelikte ücretsiz, mali müşavir lisanslı üyelikte ek ücrete tabidir)

o E Arşiv Faturası (İŞNET ile E Arşiv Faturası entegratörlüğü anlaşması sağlanması halinde ücretsiz)

 

Ticari Ön Muhasebe Kayıtları, Luca Mali Müşavir Paketinde yer almamakta fakat ayrı bir

paket üyeliği ile ayrıca kullanıma sunulabilmektedir.

 •  Ticari Yazılımlar ile Genel Muhasebe Paketi ayrı paketler olmasına rağmen birbiri ile

entegre çalışabilmekte, bir paketten diğerine veriler aktarılabilmektedir.

 

                    Mali Müşavir Paketin Lisans Hakkı Koşulları

 

2 ayrı lisans türünde başvuru söz konusudur;

 1. Firma Tüzel kişiliği adına başvuru
 2. TÜRMOB’ a üye meslek mensubu gerçek kişiliği adına başvuru

 

Luca Mali Müşavir Paketine firma tüzel kişiliği başvurusunda bulunurken önemli bir kriter vardır;

 • Luca' nın Ticari Yazılımlarından herhangi bir tanesi (Luca Net KOBİ veya Luca KOZA Ticari Yazılımı) ile birlikte Luca Mali Müşavir Paketi başvuru talebi

 

Ticari firmaların lisans hakkını üzerine alarak başvuruda bulunmasında 2 koşul aranmaktadır;

1. Ticari firmalar, Luca Ticari Yazılımlardan bir tanesine (Luca Net KOBİ veya Luca KOZA Ticari Yazılımı) üyelikle birlikte Luca Mali  Müşavir Paketine de ayrıca üye olabilirler.

2. Ticari Firmalar, Mali Müşavir Paketinin lisans hakkını kendi üzerlerine alabilmeleri için mali müşavirinin imzası ile başvuruda bulunmaları gereklidir.

 

Ticari firmalar, yukarıdaki 2 koşulu yerine getirerek Luca Mali Müşavir Paketine firma tüzel kişilği adına üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Firmanın, TÜRMOB ile imzalayacağı sözleşmede, mali müşavir referans imzası yok ise ve aynı zamanda Luca ' nın ticari yazılım ürünlerinden birine üyelik başvurusu yok ise Luca Mali Müşavir Paketine firma tüzel kişiliği adına başvuruda bulunması söz konusu değildir.

Firmalar, yukarıda bahsi geçen şartları yerine getiremediğinden Luca Mali Müşavir Paketinin lisans hakkını firma tüzel kişiliği adına alamazlarsa ancak mali müşavirleri veya yeminli mali müşavirleri aracılığı ile kullanıcı olarak mali müşavir paketi menülerini kullanabilirler.

TÜRMOB Üyesi meslek mensuplarının lisans hakkını üzerine alarak başvuruda bulunması

TÜRMOB’ a üye olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler, Luca Mali Müşavir Paketinin lisans hakkını her koşulda kendi üzerlerine alarak başvuruda bulunabilirler.

                   Ticari Yazılım Paketi Lisans Koşulları

 

 • Firmalar, (eğer mali müşavirleri Luca Mali Müşavir Paketi üyesi ise) Ticari Yazılım ürünlerimizin lisans hakkını kendi üzerlerine alabilirler.
 • Firma lisanslı Ticari Yazılım başvurularını değerlendirirken yazılımımızda; Firma Kullanıcısını, Luca Mali Müşavir Paketi kullanıcısı ile eşleştirerek kayıtlarımıza almaktayız.

 

                    Ticari Yazılım – Mali Müşavir Paketi İşleyişi

 

Ticari Yazılım ürünlerimiz, Luca Mali Müşavir Paketine entegre olacak şekilde hazırlanmıştır.

Mali Müşavir Paketinde Ön Muhasebe – Ticari İşlemler yapılamadığı gibi ticari yazılım ürünlerimizde de Genel Muhasebe – Personel - Bordro – Defter, Beyanname Kayıtları – Sabit Kıymet Amortisman Kayıtları gibi mali müşavir paketinde yapılacak işlemler yer almamaktadır. Fakat her iki yazılım birbiri ile entegre çalışabildiğinden Luca Mali Müşavir Paketindeki tek düzen hesap planı Luca NET KOBİ Ticari Yazılıma aktarılabilmekte, cari ve stok kartları otomatik açılabilmekte, Ticari Yazılımdan da tüm evraklar, tarihler itibarı ile sıralandırılarak Luca Mali Müşavir Paketinde yevmiye kayıtlarını otomatik oluşturabilmektedir. Dolayısıyla LUCA MUHASEBE SİSTEMİNDE, Ticari Ön Muhasebe evrak girişlerinin yapılması ve diğer taraftan yevmiye kayıtlarının oluşturulabilmesi için her iki yazılıma da üyelik gereklidir. (Luca MMP - Luca Net / Luca KOZA)

Luca Net ve Luca Koza her ikisi de Luca Sisteminde Ticari Yazılımlardır. Luca KOZA Büyük Ölçekli firmalar için kapsamlı bir ticari yazılımdır. Luca KOBİ NET Ticari Yazılım ise orta ölçekli işletmelerin kullanımına uygundur.

Luca Net ve Luca Koza arasındaki fark, açılan cari kart sayısı veya yapılan fatura kaydı sayısı kriteri değildir. Aradaki fark, Luca Net KOBİ Ticari Yazılımda bulunmayıp Luca KOZA Ticari Yazılımda bulunan modüllerdir;

 • Sipariş Modülü,
 • Stok Envanterinde Stokların Ayrıca Depo Çıkışlarının Takibi (Depo Ambar Fişleri gibi fatura harici belgelerle)
 • İthalatçı firmalar için proforma fatura, ithalat fatura kapama işlemleri, detaylı ithalat analizleri,
 • İngilizce Program Versiyonu

Yukarıda bahsi geçen modüller, Luca NET KOBİ Ticari Yazılımda yer almamakta, Luca KOZA Ticari Yazılımda yer almaktadır.