Türkiye'nin İlk ve Tek Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi

x
E-Dönüşüm
Kaynaklar
Destek Talep
Tanıtım Talep
 

sanalpos

 

sanalpos

 

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

 

Ymm.Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı

 

TÜRMOB olarak 2005 yılında hayata geçirdiğimiz Web Tabanlı Merkezi Muhasebe yazılımımız LUCA ile çok önemli bir misyonu yerine getirmekten, projemizin Türkiye’de ve Dünya’da örnek proje olarak gösterilmesinden ve ödüle layık görülmesinden gurur duyuyoruz. Meslek mensuplarımızın teknolojiyi kullanma becerilerine, yatkınlıklarına ve bilgilerine duyduğumuz güvenle geliştirdiğimiz LUCA Projemiz meslek mensuplarımızın ortak dili olarak sahada yerini almıştır.

 

Bu dev proje mesleğimizin değişen çehresine uygun ve meslek mensuplarımızın günümüz koşullarında kalkınmış, güçlü, evrensel standartları yakalamış ve uluslararası alanda sözü geçen meslek mensupları olmalarına katkı sağlamış ve meslek mensuplarımızı geleceğe taşıyan bir köprü olmuştur

LUCA projesi bu gün 15 bin meslek mensubu ve 136 bin civarında kullanıcısı ile Türkiye pazarının %32’sine sahip olan ve günden güne hızla büyüyen bir sisteme dönüşmüştür.

LUCA’yı TÜRMOB projesi olmasının ötesinde farklı kılan diğer önemli etken “Bulut Mimari” teknolojisinde geliştirilmiş olmasıdır. LUCA, Bulut Mimari teknolojisi alt yapısı ile geliştirilen “yazılımın servis olarak sunulması” modelinin Türkiye'deki ilk başarılı uygulamasıdır. Sektörde yıllardır hizmet veren büyük yazılım evleri son üç yıldır bu teknolojiye geçeceklerini anons etmeye başlamışlardır.  TÜRMOB başarılı öngörüsüyle “8” yıl önce bu projeyi hayata geçirerek meslek mensuplarımızın hizmetine sunmuştur. Dünya ekonomisi öngörüleri ve gittikçe büyüyen maliyetler dikkate alındığında aslında bu biraz da kaçınılmazdır. Bulut Mimari, masaüstü uygulamalarıyla karşılaştırıldığında maliyetlerin düşürülmesinde çok önemli avantajlar sunduğundan, lokal çalışmayı ve desteği gerektiren teknolojilerden uzaklaşılmaktadır. Düşük donanım maliyeti, gelişmiş performans, düşük yazılım maliyeti, anında güncelleme, sınırsız depolama kapasitesi, artırılmış veri güvenliği, işletim sistemleri arasında geliştirilmiş uyum gibi avantajlar “bulut mimari” teknolojisini tercih edilir hale getirmektedir.

Bu avantajların yanı sıra finansal raporların değişen  standartlara uygun olarak üretilmesi ve ilgili yerlere ulaştırılabilmesi bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile mümkün olmaktadır. TÜRMOB bu gerçekten hareketle “LUCA Projesi”ni geliştirerek meslek mensuplarımızın ihtiyacı olan  teknolojik alt yapıyı oluşturmuş ve elektronik işlemlerini  sağlıklı gerçekleştirebilmeleri için gereken donanım ve yazılım ortamını sağlamıştır. İnternet teknolojisi ve merkezi sistem ile geliştirdiğimiz  LUCA Projesi üyelerimizin bilgi teknolojilerine uygun şartlarla ulaşabilmesi  anlamında  çok önemli bir adım olmuş ve LUCA kısa zamanda meslek mensuplarımızın ortak dili ve standardı haline gelmiştir.

LUCA,  meslek mensuplarının ve işletmelerin, gerçeği yansıtan, doğru ve güvenilir finansal raporlar üretmelerini ve ilgili kurumlara iletilmesi gereken raporlarını da elektronik ortamda kolaylıkla göndermelerini sağlamıştır. En gelişmiş teknolojiyi sunan ve güvenli bir çalışma ortamı yaratan LUCA,  başka bir çok avantajı da beraberinde getirmiştir.   Teknik olarak zamandan tasarruf sağlama, işlem maliyetlerinde azalma, işlemlerin hızlanması, bilgi depolama maliyetlerinin en aza indirilmesi gibi pek çok fayda sağlamıştır. Fonksiyonel olarak ise, banka hareketleri entegrasyonu, fatura aktarımı, Ba-Bs oluşturma kolaylığı, tarayıcı bağımsız çalışma özelliği, mevzuata uygun güncel çalışma imkanı, Noterler Birliği entegrasyonu, personel modülünün pratikliği LUCA'yı meslek mensuplarımız tarafından tercih edilen yazılım haline getirmiştir. Bu avantajlar  meslek mensubunun rekabet gücünü olumlu yönde etkilemiş,  internet alt yapısı ile bilgilerin çok uzak mesafelere çok hızlı bir şekilde iletilmesi ve bilgiye her yerden ulaşım ile müşterisine daha iyi hizmet verebilmesini sağlamıştır.

Mevzuata uygun olarak sürekli güncellenen ve her kullanıcıya aynı anda sunulan mevzuat değişiklikleri  LUCA üyelerinin güven içinde çalışmasını sağlamış, meslek mensuplarından gelen öneriler doğrultusunda yapılan güncellemeler de tüm meslektaşlarımızın katkı sunduğu bir muhasebe yazılımı üretilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir.

LUCA  günden güne gelişmekte ve üye sayısı hızla artmakta  olduğundan teknik altyapısı da paralel olarak sürekli güncellenmektedir. LUCA giriş kapısı olarak her gün binlerce LUCA üyesi web sitemizi ziyaret etmektedir. Bu nedenle meslek mensubumuzun ilk karşılaştığı site olan “ LUCA web sitemiz” i de görsellik, daha fazla bilgi, daha iyi performans, güvenilirlik, güvenlik ve esneklik sağlamak üzere yeni bir platforma taşıyarak güncelledik.

LUCA teknolojisi ile meslek mensuplarımızın güçlüklerin üstesinden gelmesine ve yenilikçilik anlayışının güçlendirilmesine sağladığımız katkı doğrultusunda yenilikler sunmaya, hep birlikte gelişme ve büyüme adımları atmaya devam edeceğiz. Uzun süredir ayrı kaldığınız ve hep beklediğiniz LUCA dergimizi de, projemizin içeriğine yakışır formatta e-dergi olarak yayınlamaya başladık.

Yapılan her çalışmanın arkasında ortak standartları oluşturmak, ortak bakış açısı yaratmak  ve ortak bir amaca hizmet etmek fikri mevcuttur.

LUCA projesinde elde ettiğimiz başarıda meslek mensuplarımızın payı büyüktür. Bu projeye sahip çıkıp destekleyen meslek mensuplarımıza, LUCA’yı bu günlere getiren proje ekibimize, her zaman kararlı davranan TÜRMOB yönetimine ve bizi destekleyen Oda yönetimlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

LUCA Türkiye’deki Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lerimizin değişim ve dönüşümünün önünü açan bir yol olmuştur. Bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğimize inancım sonsuzdur.