LUCA Sözleşmelerinde yer alan döviz cinsinden bedeller Türk Parası olarak düzenlendi

 

TÜRMOB – TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ Eğitim Yayın ve Yazılım Hiz.İşletmesi Yönetim Kurulunun 26.09.2018 tarihli oturumunda LUCA sözleşmelerinde yer alan döviz cinsinden bedellere ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.


  • T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın, 85 Sayılı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı gereği LUCA Sözleşmelerinde Euro olarak yer alan bedellerin Türk Parası olarak düzenlenmesi,

  • 10/01/2018 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulumuz kararı ile 2018 yılı için Euro kuru 4,50 TL olarak sabitlenmiş olduğundan, sözleşmelerdeki tutarların sabitlenen bu kur ile yapılacak hesaplamaya göre 31/12/2018 tarihine kadar uygulanması,
  • LUCA Mali Müşavir Paketi yıllık kulanım bedelinin, 01/01/2019 – 31/12/2019 dönemi için 600,00 TL + KDV olarak uygulanması,

  •  2019 yılı için 600,00 TL + KDV olarak belirlenmiş olan tutarların, izleyen yıllarda; bir önceki yılın TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre artırılarak uygulanması,

Sisteme Giriş